SOLAR PROFIT SALES S.L.U.-REN PRIBATUTASUN POLITIKA

Azken eguneraketaren data: 24-02-2023

SOLARPROFIT SALES, S.L.U. enpresak (hemendik aurrera, “SALES”), IFZ B-02777076 eta egoitza soziala Calle Farmacia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona) helbidea duena, https://solarprofit.es/ webgunearen (hemendik aurrera, “Webgunea”) jabea dela adierazten du, Informazioaren gizartearen zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean aurreikusitako betebeharren arabera. 

 

Webgunearen bidez eskatzen diren datu guztiak betetzea beharrezkoa da erabiltzailearen eskura jartzen diren zerbitzuak ahalik eta hoberen emateko. SALES enpresak eskatzen dituen datu guztiak ematen ez badira, ez da bermatzen jakinarazitako informazioa eta zerbitzuak behar bezala eman edo erabiltzailearen beharretara egokitu daitezkeenik. 

Erabiltzaile hitza webgunean sartzen diren adin nagusiko pertsona guztiei dagokie. 

 

 

DATUEN PROZESAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

 

Prozesamenduaren arduraduna

SOLARPROFIT SALES, S.L.U. (SALES)

Prozesamenduaren helburuak

SALES enpresak sustatutako produktuetan eta zerbitzuetan interesa daukaten bezero potentzialen (lead-en) kudeaketa. Lead-en eta web erabiltzaileen kontsultak, eskaerak eta eskabideak erantzun.

Deiak grabatu (ahotsa) kontratuzko baldintzak lead-ekin ezartzeko eta zerbitzuaren kalitatea hobetzeko.

Bideodeiak grabatu lead-ekin (ahotsa eta irudia) eskaintzaren barneko jarraipena lortzeko eta lead-ekiko merkataritza-harremana hobetzeko.

Merkataritzako eta/edo sustapeneko jakinarazpenak formatu elektronikoan eta/edo dei telefonikoaren bidez bidali.

Solar Profit Taldea osatzen duten beste erakunde batzuen, Solar Profit Taldearen sektore bereko edo beste sektoreko elkarlanean aritzen diren bitartekoen eta/edo bestelako erakundeen merkataritzako eta/edo sustapeneko jakinarazpenak formatu elektronikoan bidali.

Zerbitzuaren kudeaketa eta posta elektroniko bidezko kontsultak, deiak, SMS eta/edo berehalako mezularitzako kanalak, baita lineako txata ere, erantzun.

Cookie-en erabileraren kudeaketa.

Prozesamenduaren legitimazioa

Zure datuen prozesamendua kontratu baten gauzatzean; baimenean; legezko interesean eta/edo legezko betebeharrean oinarri daiteke.

Jasotzaileak

Solar Profit taldeko beste erakunde batzuei, bitarteko laguntzaileei eta beste erakunde batzuei lagako zaizkie datuak legezko oinarri egoki batek babesten duenean.

Eskubideak

Datuen sarbide, zuzenketa, ezabapen, aurkaritza, prozesamenduaren mugaketa eta eramangarritasun eskubideak; banakako erabaki automatizatuen menpean ez egoteko eskubidea; eta emandako baimena atzera botatzeko eskubidea. Halaber, gure datuen babesaren ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan dpo@solarprofit.es helbide elektronikoan, eta Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren aurrean erreklamazio bat aurkez dezakezu ere bai, egokitzat jotzen baduzu.

Informazio gehigarria

Jarraian zure datuen prozesamenduari buruzko informazio zehatza kontsulta dezakezu.

 

 

DATUEN PROZESAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIO ZEHATZA

 

 

1.PROZESAMENDUAREN ARDURADUNAREKIN HARREMANETAN JARTZEKO DATUAK ETA NORTASUNA

Datuen babeserako araudi aplikagarriari jarraituz eta, bereziki, Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2016/679 Erregelamenduari (hemendik aurrera, “DBEO”) eta Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraituz, prozesamenduaren arduraduna honako hau da:

Prozesamenduaren arduraduna

SOLARPROFIT SALES, S.L.U.

IFZ

B-02777076

Egoitza soziala

Calle Farmacia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona)

Telefono-zenbakia

900 25 35 45

Harremanetarako helbide elektronikoa

dpo@solarprofit.es

 

SOLARPROFIT SALES, S.L.U. (hemendik aurrera, “SALES”) Solar Profit Taldeko sozietate bat da, eta bere helburu nagusia dei-zentroko jarduerak egitea da, Solar Profit Taldearen nahiz bitartekoen hainbat jarduera-sektoreko enpresen produktuei eta zerbitzuei buruzko merkataritzako informazioa eta euskarria emateko, bezero potentzialei zuzenduta. Gure profesionalen helburua da eskabideei, eskaerei eta kontsultei erantzutea, hainbat komunikazio-bideren bitartez, hala nola telefono-deiak, mezu elektronikoak eta bideodeiak. Horretarako, SALES sozietateak bezero izan daitezkeenen eta webgunearen gainerako erabiltzaileen datu pertsonalak prozesatzen ditu, pribatutasun-politika honetan deskribatutakoaren arabera.

2.ARAUDI APLIKAGARRIA BETETZEA

SALES enpresak DBEOra eta 3/2018 Lege Organikora egokitu du webgunea. Horretarako, bere datu pertsonalen konfidentzialtasuna, osotasuna eta eskuragarritasuna bermatzeko eta babesteko politika, baliabide eta prozedura tekniko eta antolatzaileak abiarazi ditu.

Erabiltzaileak webgunearen datuak eta SALES sozietateak sustatutako produktuen eta zerbitzuen bezero potentzialen (hemendik aurrera, “Erabiltzailea” edo “Lead”, bereizi gabe) datuak borondatez bidaltzen ditu, eta prozesamendua gauzatu aurretik eman zaio prozesamenduaren erabileraren eta helburuen berri.

 

3.ZURE INFORMAZIO PERTSONALARI EZARTZEN DIZKIOGUN OINARRIAK

SALES sozietateari emandako datuen prozesamendua indarrean dagoen datuak babesteko araudiaren arabera egingo da, eta jakinarazi zaizun zerbitzua emateko helburu bakarrarekin.

Zure datu pertsonalen prozesamenduari dagokionez, honako oinarri hauek aplikatuko ditugu, 2016/679 Erregelamenduak eskatzen duenarekin bat datozenak:

 • Zilegitasuneko, leialtasuneko eta gardentasuneko oinarria: Beti izango dugu legezko oinarri bat zure datu pertsonalak helburu jakin baterako edo gehiagotarako prozesatzeko, eta aldez aurretik gardentasun osoz jakinaraziko dizugu. SALES enpresak jakinarazten dizu prozesamenduaren helburua lortzeko behar den informazioa baino ez dela biltzen, eta emandako datuak ohartarazi zaizun/zaizkizun helbururako/helburuetarako baino ez direla erabiliko.
 • Datuak minimizatzeko oinarria: Adierazitako helburuetarako behar-beharrezkoak diren datuak baino ez dizkizugu eskatuko.
 • Gordetzeko epea mugatzeko oinarria: Datu pertsonalak bildu ziren helburua bukatu arte behar-beharrezkoa den denboraz gordeko dira, betiere datu pertsonal horien prozesamendua legitimatzen duen arrazoiari eusten bazaio. Prozesamendua legitimatzeko arrazoia amaitu ondoren, datu pertsonalak behar bezala blokeatuta gordeko dira alderdien arteko harremanetik eratorritako egintzen preskripzio-epean eta/edo legez aurreikusitako gordetzeko epean.
 • Osotasuneko oinarria: Zure datuak datu pertsonalen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuz prozesatuko dira. Jakin ezazu behar diren neurri guztiak hartzen ditugula bitartekoek datuak baimenik gabe eskuratzea edo behar ez bezala erabiltzea saihesteko.
 • Konfidentzialtasuneko oinarria: SALES enpresak, prozesamenduaren arduradun, konfidentzialtasuna bermatzen du eskuratzen dituen erabiltzailearen datu pertsonal guztien prozesamenduan. Prozesamenduaren arduraduna, prozesamenduaren edozein fasetan parte hartzen duen beste edozein pertsona bezala, sekretu profesional zorrotzenaren mende dago, eta konpromiso berezi bat du: beharrezkoak diren babeseko mailak eta neurriak hartuko ditu, bai teknikoak bai antolaketakoak, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek aldatzen, gaizki erabiltzen, galtzen, lapurtzen, eta baimenik gabe prozesatzen edo sartzen saihesteko.
 • Datuen zehaztasuneko oinarria: Erabiltzaileak SALES enpresari jakinarazten dion informazio guztia egiazkoa izan behar da, eta egiten dituen gezurrezko edo zehaztugabeko aitorpenen eta SALES enpresari edo bitartekoei eragiten dizkien kalteen erantzule bakarra izango da.

SALES enpresak bere gain hartzen du gezurrezko datuak eman dituzten erabiltzaile guztiak zerbitzuetatik baztertzeko eskubidea, dagozkion beste legezko egintza batzuei kalterik egin gabe.

 

4.DATU PERTSONALEN PROZESAMENDUA

4.1. Datu pertsonalen bilketa eta prozesamendua

Batez ere, lead-en lagapena duten bitarteko laguntzaileengandik jasotzen ditugu zure datuak, eta bitartekoaren bermea dugu datuen babeserako araudian xedatutakoaren arabera eskuratu dituela datu horiek, aldez aurretik, zure datuak lead-en beste datu-base batzuetara lagako direla jakinaraziz, kontsulta egin eta nahi duzun merkataritzako informazioa eman ahal izateko.

Era berean, zure datuak webgunearen, lineako edo lineatik kanpoko inprimakien, deien, bideodeien edo Solar Profit Taldea osatzen duten beste edozein erakunderen bidez ere lor ditzakegu. Kasu horietan, erabiltzaileak ziurtatzen du horiek egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla, eta betebehar hori ez betetzearen ondorioz sor litezkeen edozein kalte zuzenaren edo zeharkakoren ardura hartuko duela.

SALES enpresari bitarteko interesdunen datuak emateko, erabiltzaileak horien baimena izan behar du eta politika honetan jasotako informazioa helarazteko konpromisoa hartu behar du, SALES enpresari edozein erantzukizunetik aske utziz. Beraz, erabiltzaileak bermatzen du eman ditzakeen datu pertsonalen zehaztasuna, egiazkotasuna eta gaurkotasuna, bai norberarenak bai besteenak. Horri dagokionez, langileak konpainiari bitartekoei buruzko datuak jakinarazten dizkionean, langileak hitz ematen du bitarteko horiei jakinaraziko diela bere datuak konpainiari eman dizkiola. Hala ere, SALES enpresak hori ziurtatzeko egiaztapenak gauzatu ahal izango ditu, dagozkion eginbideko neurriak hartuz datuen babeserako araudiaren arabera.

 

 

4.2. Prozesamenduaren helburuak

SALES enpresak egiten dituen erabiltzailearen datu pertsonalen prozesamenduen helburuak honako hauek dira:

Datuen prozesamendua 

Prozesamenduaren helburua 

Prozesamenduaren zuzenbideko oinarria 

Lead-en kudeaketa

SALES enpresaren jarduera egin edozein merkataritza-jardueratako lead-en hornitzaile gisa, edo lead-ak erakartzeko, sortzeko eta merkaturatzeko jarduera gisa, hainbat jarduera-sektoretako erakundeen bezero-zorroa handitzeko, bai Solar Profit Taldearena, bai bitarteko laguntzaileena eta beste erakunde batzuena.

Lead-aren berariazko baimena.

Lead-aren alta. Kontsultak, eskaerak, eskabideak eta bisitaldiak erantzun

SALES enpresak sustatutako produktuetan eta/edo zerbitzuetan lead interesdunaren alta bideratu, bere datuak lead-ak interesa duen zerbitzuak ematen dituen erakundeari bidal diezazkion; horrez gain, kontsultei, eskaerei, eskabideei eta bisitaldiei erantzuteko eginkizuna bete.

Kontratua gauzatzea (kontratu aurreko neurriak) eta/edo lead-aren berariazko baimena.

 

Bezeroaren arretarako zerbitzuaren kudeaketa eta kontsulten kudeaketa deien, SMS mezuen, berehalako mezularitzako kanalen eta/edo posta elektronikoaren bidez

Lead-arekin harremanetan jarri kontratua gauzatzeko beharrezko izapideak errazteko, hala nola hitzorduen oroigarria, kontratuak formalizatu aurreko urratsetarako behar diren esteken bidalketa eta horrekin lotutako dokumentazioa.

Kontratua gauzatzea eta/edo berariazko baimena.

Kalitateari buruzko inkestak

SALES enpresak emandako zerbitzuaren kalitateari buruzko asetasun-inkestak egitea. Horietan datu pertsonalak jasoko dira, hala nola, lead-aren izen-abizenak edo ezizena, eta lead-aren iritzia argitaratuko da SALES enpresaren beste plataforma laguntzaile batzuetan. 

Lead-aren baimena.

Deien grabaketa (ahotsa)

Lead-arekin egiten diren deien grabaketa (ahotsa bakarrik), gure produktuen eta zerbitzuen eskaintzaren kalitatea kontrolatzeko eta hobetzeko, eta emandako informazioaren edukiaren osotasuna eta kontratuzko baldintzak bermatzeko.

Baimena eta/edo kontratua gauzatzea (kontratu aurreko neurriak).

Bideodeien grabaketa (ahotsa eta irudia)

Lead-aren ahotsa eta irudia bideodei baten bidez jaso, produktuaren eta/edo zerbitzuaren eskaintzaren barneko jarraipena egiteko eta horrekiko merkataritza-harremana hobetzeko.

Baimena eta/edo kontratua gauzatzea (kontratu aurreko neurriak).

SALES enpresako merkataritzako eta/edo sustapeneko jakinarazpenen bidalketa

SALES enpresaren merkataritza-jarduerarekin lotutako produktuei, zerbitzuei, berriei, publizitateari eta beste edozein informazioari buruzko merkataritzako eta/edo sustapeneko jakinarazpenak formatu elektronikoan bidali (mezu elektronikoak, SMS mezuak edo berehalako mezularitzako, deiko eta bideodeiko beste sistema batzuk barne).

Interesdunaren berariazko baimena.

Solar Profit Taldea osatzen duten beste erakunde batzuen, bitarteko laguntzaileen eta/edo bestelako erakundeen merkataritzako eta/edo sustapeneko jakinarazpenen bidalketa

Solar Profit Taldea osatzen duten beste erakunde batzuen, bitarteko laguntzaileen eta/edo lead-ak interesa izan dezakeen beste jarduera-sektore batzuetako bestelako erakundeen merkataritza-jarduerarekin lotutako produktuei, zerbitzuei, berriei, publizitateari eta beste edozein informazioari buruzko merkataritzako eta/edo sustapeneko jakinarazpenak formatu elektronikoan bidali (mezu elektronikoak, SMS mezuak edo berehalako mezularitzako, deiko eta bideodeiko beste sistema batzuk barne).

Interesdunaren berariazko baimena.

Cookie-en erabilera

Erabiltzailearen nabigazioa aztertu eta webgunearen funtzionamendu egokia bermatu.

Interesdunaren baimena.

 

4.3. Datu-mota

Aipatutako helburuak kontuan hartuta, SALES enpresak honako datu-mota hauek biltzen eta prozesatzen ditu, zehaztutako legezko oinarriren baten arabera:

 • Identifikazioko datuak: izen-abizenak, nortasun-agiria, ezizena, helbide elektronikoa, harremanetarako telefono-zenbakia, posta-helbidea, ahotsa eta irudia.

 

 • Ezaugarri pertsonalen datuak: lehentasunak eta intereseko jarduerak.

 

 • “Whatsapp Business” berehalako mezularitzako kanalaren txataren datuak: historia eta bidalitako dokumentuak.

 

 • Lehiaketak, sustapenak edo ekitaldiak antolatuz gero: erabiltzailearen irudiak, grabazioak edo bideoak, bere aldez aurreko baimenarekin.

 

 • Halaber, cookie-en bidez, zure nabigazioari lotutako informazio jakin bat jasotzen dugu. Horren prozesamendua eta helburuak gure Cookie politikan azaltzen dira.

 

Kontsultan edo merkataritza-harremanean lortutako erabiltzaileen beste datu batzuk jaso eta prozesatuko ahal izango dira, beharrezkoak kontratu aurreko harremana kudeatzeko eta kontsulta ebazteko.

Lineako txataren bidez egindako jakinarazpenei, “WhatsApp” bezalako berehalako mezularitzako aplikazioei, SMS mezuei, edo mezu elektronikoei dagokienez, kontuan izan behar da ez direla erantzungo kontsulta pertsonalak, indarrean dagoen legedian zehaztutakoak izan ezik. Erabiltzaileak ez du inoiz mota bereziei buruzko daturik jakinaraziko (adibidez, osasunari, erlijioari eta abarrari buruzko datuak). Hala eginez gero, erabiltzaileak erantzukizun osotik aske uzten du SALES. Kontsulta edo eduki desegokiak bidaltzen badira, SALES enpresak ezabatu egingo ditu.

Era berean, interesduna bera jarri bada SALES enpresarekin harremanetan, datu horiek SALES enpresaren legezko interesaren arabera prozesatuko dira, hau da, inprimakiak bete dituzten interesdunekin harremanetan jarriko da, SALES enpresak produktuei eta zerbitzuei buruzko informazioa eman diezaien, aldez aurretik egindako legezko interesaren ebaluazioaren azterketarekin bat etorriz.

 

4.4. Gordetzeko epeak

Datuak gordetzeko epea harremanaren iraupenaren eta legez ezarritako aldien araberakoa izango da. Ildo beretik, datuak gordetzeko epeak ezartzeko erabiltzen diren irizpideak aplikatzekoak diren araudietan ezarritako baldintzen arabera zehaztu dira, datu pertsonalen prozesamenduaren helburua kontuan hartuta.

Bereziki, honako hau ezartzen da gordetzeko epeei dagokienez:

 • SALES enpresaren datu-baseetan gordetako lead-aren identifikazioko eta harremanetarako datuak gorde egingo dira interesdunak baimena atzera bota arte edo aurka egiteko eskubidea erabili arte. Edozein unetan atzera bota dezakezu zure baimena edo prozesamenduaren aurka egin dezakezu, jakinarazpen bakoitzean eskainitako estekan klik eginez edo mezu elektroniko bat bidaliz dpo@solarprofit.es helbidera.

 

 • Kontsultari eta zerbitzuaren kudeaketari buruzko datuak, baita kontratu aurreko merkataritzako kudeaketan jasotzen diren ahotsari eta/edo irudiari buruzkoak ere, gehienez ere hamabi (12) hilabeteko epean gordeko dira, baldin eta lead-ak, azkenean, SALES enpresak eskainitako zerbitzuak eta/edo produktuak, bere taldeko sozietateenak edo bitarteko laguntzaileenak eta beste erakunde batzuenak kontratatzen ez baditu.

 

Gordetzeko epe hori finkatzeko, kontuan hartu da erabiltzaileak SALES enpresarekin berriro harremanetan jartzeko aukera duela eta, kasu horretan, kontuan hartuko ditugu aldez aurretik egindako eskaintzak, baita kontratuz kanpoko erantzukizuneko edozein konturi erantzuteko ere.

 

 • Kalitateari buruzko inkesten datuak baimena atzera botatzen ez den bitartean gordeko dira eta, gehienez ere, lead-aren iritzia argitaratu eta bi (2) urtez gordeko dira, modu anonimoan gordetzen badira izan ezik.

 

 • Lead-ak SALES enpresak sustatutako zerbitzuak kontratatzea erabakitzen badu, kontratuzko harremanaren legezko oinarrian babestutako prozesamenduetarako datu pertsonalak prozesamenduaren ardura duen zerbitzu-emaileak gordeko ditu. Horretarako, dagokion zerbitzu-emailearen pribatutasun-politikara sartu beharko zara.

 

Sustapena dela eta Solar Profit Taldeko enpresekin kontratatu duten lead-en dei telefoniko edo bideodei bidezko ahotseko eta/edo irudiko grabaketetatik lortutako datu pertsonalak SALES enpresak gordeko ditu, zerbitzua ematen duten Solar Profit Taldeko enpresekin merkataritza-harremana edo kontratuzko harremana dagoen bitartean. Ondoren, datuak behar bezala blokeatuta gordeko dira, kontratuzko harremana gauzatzetik erantzukizunak erator daitezkeen bitartean, baita beste legezko betebehar batzuk betetzeko ere, kontratuzko harremana amaitu eta sei (6) urte arteko epean.

 

 • SALES enpresak eta, aplikatzekoa denean, Solar Profit Taldeko gainerako enpresek bidaltzen dituzten merkataritzako eta sustapeneko jakinarazpenei dagokienez, erabiltzaileen datuak gorde egingo dira baimena atzera bota arte edo prozesamenduaren aurka egin arte. Edozein unetan atzera bota dezakezu zure baimena edo prozesamenduaren aurka egin dezakezu, jakinarazpen bakoitzean eskainitako estekan klik eginez edo mezu elektroniko bat bidaliz dpo@solarprofit.es helbidera.

 

 • Cookie-ak erabiltzeagatik bildutako datuak gordetzeari dagokionez, cookie-aren iraupenaren araberakoa izango da. Cookie politika ikusi. 

 

Zure datuak prozesatzea ahalbidetzen zuen legezkotzat jotzeko oinarria amaituta, datuak gordeko ahal izango dira behar bezala blokeatuta, eta bakarrik prozesatuko dira erreklamazioak aurkezteko, gauzatzeko edo defendatzeko beharrezkoa bada, edo oinarria datu horiek administrazio publikoari, epaileei eta auzitegiei emateko eskatzen bada, legezko eskubideak edo betebeharrak amaitzeko epean.

 

4.5. Datuen jatorria

Kasu gehienetan, SALES enpresak interesdunaren eskutik lortzen ditu datu pertsonalak. Hala ere, bitartekoen eskutik ere eskura daitezke harremanetarako datuak, eta ez interesdunaren eskutik, interesdunarekin harremanetan hartzeko. Nolanahi ere, SALES enpresak bermatu egiten du informatzeko betebeharra beteko duela, 3/2018 Lege Organikoaren 11. artikuluarekin eta Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorraren 14.3.b) artikuluarekin bat etorriz, eta interesdunari, lehenengo komunikazioan eta harremanetan jartzean, prozesamenduari buruzko oinarrizko informazioa emango dio. Hori izango da, hain zuzen ere, prozesamenduaren arduradunaren nortasunari, prozesamenduaren helburuari, prozesatu beharreko datuen kategoriari, datuen iturriari eta DBEOren 15. eta 22. arteko artikuluetan ezarritako eskubideak erabiltzeko aukerari buruzko informazioa. Era berean, interesdunari helbide elektroniko bat edo informazio gehiago eskuratzeko aukera ematen duen beste baliabide bat emateko eta adierazteko konpromisoa hartzen du.

 

 

5.BITARTEKOEN DATUEN PROZESAMENDUA ETA LAGAPENA

SALES enpresak lead-aren datuak lagako dizkie bitartekoei dagokion berariazko baimena edo politika honen arabera beste legezko oinarriren bat jaso bada.

Datu pertsonalak biltzen diren helburuen arabera, horiek honako hauek prozesatu ahal izango dituzte:

 • SALES enpresako langile baimenduek edo horien izenean diharduten ordezkariek, aplikatzekoa den indarreko datuen babeserako araudiaren menpean.

 

 • Solar Profit taldeko erakundeek, baldin eta guztiz beharrezkoa bada informatutako datuen prozesamenduaren helburuak betetzeko eta zerbitzuen merkataritzako eta sustapeneko jakinarazpenak bidaltzeko, aldez aurretik berariazko baimena eman badu. Solar Profit taldea osatzen duten erakundeak honako esteka honetan eskuragai daudenak dira: https://solarprofit.es/es/empresas-grupo-solarprofit/).

 

Solar Profit taldearekin lankidetza-harremanak dituzten bitartekoak eta/edo energia fotovoltaikoaren sektorearekin zerikusia duten produktuak eta zerbitzuak eta erabiltzailearentzat interesgarriak izan daitezkeen beste sektore batzuetako produktuak eta zerbitzuak eskaintzen dituzten beste erakunde batzuk, eta lead-ak emandako kalitateari buruzko inkestak eta iritziak partekatzen diren plataformetara, betiere dagokion berariazko baimena edo politika honen arabera beste legezko oinarriren bat jaso bada.

 • Administrazioek, agintaritza eta erakunde publikoek, epaitegiek eta auzitegiek barne, araudi aplikagarriak hala eskatzen duenean.

 

 • SALES enpresak edo Solar Profit Taldeko enpresek kontratatutako eta prozesamenduaren arduradun diren kanpoko zerbitzuen bitarteko hornitzaileek [deiak eta bideodeiak egiteko software- eta aplikazio-hornitzaileek; informazioa prozesatzen duten informazioaren teknologiako zerbitzuen hornitzaileek; “Whatsapp Business” berehalako mezularitzako zerbitzuaren hornitzaileak; publizitate-agentziek eta marketineko zerbitzuek, ostatu-zerbitzariek, datu-baseen euskarrien mantentzeak]. Hori guztia, datuen babeserako araudia betez informazio hori parteka daitekeela ziurtatzeko beharrezkoak diren neurriak hartu ondoren eta gure prozesamenduaren arduradunekin datuak prozesatzeko kontratu bat sinatu ondoren.

SALES enpresan salmentarik, bat-egiterik, baterakuntzarik, sozietate-kontroleko aldaketarik, aktiboen transferentzia nabarmenik, berrantolaketarik edo likidaziorik badago, orduan, bildutako informazioa alderdi adierazgarri bati edo gehiagori legez bidali, saldu edo esleitu diezaiokegu gure nahierara, datuen babesaren esparruan indarrean dagoen araudiari jarraituz.

 

6.SEGURTASUN-NEURRIAK

SALES enpresak Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrak eskatzen dituen segurtasun-mailak hartzen ditu, bere jardueraren ondorioz une bakoitzean prozesatzen dituen datuen izaerari egokituta. Ildo beretik, bitarteko bati gure zerbitzuekin elkarreraginean aritzen den erabiltzailearen nortasuna jarraitzen uzten ez dioten zifratzeko teknikak erabiltzen ditu. Era berean, bere jarduera burutzeko prozesatzen dituen datu pertsonalak anonimo bihurtzeko teknika seguruak ere erabili ahal izango ditu. Hala ere, Internet bezalako bide bateko segurtasun teknikoa ez da erasoezina, eta bitartekoen engainuzko jarduerak nagusi daitezke. Hori bai, SALES enpresak jarduera horiek saihesteko bere eskura dituen baliabide guztiak erabiltzen ditu.

Horrez gain, erabiltzailearekiko jakinarazpenen trukeari dagokionez segurtasun-maila handia lortzeko, SALES enpresak “WhatsApp Business” berehalako mezularitzako aplikazioa erabiltzea erabaki du. Aplikazio honek datuak prozesatzeko berme handiagoko tresnak eskaintzen ditu, eta datuen pribatutasuna eta segurtasuna lehenesten dituen diseinuarekin konfiguratzen da. Horri buruzko informazio gehiago edukitzeko, pribatutasun-politika ikus ezazu: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

 

 

7.DATUEN NAZIOARTEKO BIDALTZEA

Erabiltzaileen datuak Europar Batasunetik kanpoko beste herrialde batzuei laga dakizkieke, zerbitzaria bitarteko herrialdeetan kokatuta badago. Kasu horretan, SALES enpresak transferentzia horretarako berme egokiak hartuko ditu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurri tekniko eta antolakuntzako neurri guztiak hartuko ditu.

Datuak transferitzeko berme egokiak hartzeari buruzko informazio gehiago eska dezakezu dpo@solarprofit.es helbidera mezu elektroniko bat bidaliz, “Transferencias Internacionales” gaiarekin.

 

8.INTERESDUNEN ESKUBIDEAK ETA HORIEK ERABILI

2016/679 Erregelamenduari eta 3/2018 Lege Organikoari jarraituz, erabiltzaileek honako eskubide hauek erabil ditzakete:

 • Sarbide-eskubidea: Erabiltzaileak SALES enpresari bere datuak prozesatzen ari den galdetu ahal izango dio eta, baietz erantzunez gero, eskuratu ahal izango ditu.
 • Zuzenketa eskubidea: Erabiltzaileak bere datuak zuzentzeko eskatu ahal izango du okerrak edo osatugabeak badira.
 • Datuak ezabatzeko eskatzeko eskubidea, posible denean. Nolanahi ere, erabiltzaileak eskubide hori erabiltzen duenean, bere kontuari lotutako datu pertsonal guztiak, baita bere profilean sartzen diren informazio eta eduki guztiak ere, bajan emango dira eta blokeatuta egongo dira aurreikusitako legezko epea amaitu arte. Era berean, SALES enpresak zerbitzuak eman ahal izateko beharrezkoak diren datuak ezabatzeko eskubidea erabiltzen badu erabiltzaileak, SALES enpresak erabiltzailearekin duen harremana amaitutzat jotzeko beharra izango du, eta baja emango dio, eta ez du inolako erreklamaziorik aurkezteko eskubiderik izango.
 • Horien prozesamenduaren mugaketa eskatzeko eskubidea: Kasu honetan, bakarrik gordeko ditugu erreklamazioak aurkezteko edo defentsa egiteko.
 • Prozesamenduaren aurka agertzeko eskubidea: SALES enpresak datu pertsonalak prozesatzeari utziko dio, premiazko legezko interesagatik edo erreklamazioak aurkezteko edo defentsa egiteko erabiltzen jarraitu behar duten kasuetan izan ezik.
 • Datuen eramangarritasunerako eskubidea: Erabiltzaileak bere datuak beste prozesamenduaren arduradun batek prozesatzea nahi izanez gero, SALES enpresak datuak arduradun berriari eskualdatzeko aukera erraztuko dio, baldin eta biek horretarako baliabide teknikoak badituzte.
 • Datu pertsonalen prozesamendu automatizatuan oinarritutako erabaki baten eraginik ez jasotzeko eskubidea.
 • Baimena atzera botatzeko eskubidea: Erabiltzaileak baimena eman badu edozein helburu zehatzetarako, hori nahi duenean atzera bota ahal izango du, eta horrek ez du eragina izango atzera bota aurretik emandako baimenean oinarritzen den prozesamenduaren zilegitasunean.
 • Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea: Zure datu pertsonalei dagokienez datuen babesari buruzko legeria urratu dela uste baduzu (https://www.aepd.es/es).

Zure eskubideak erabiltzeko, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren webgune ofizialean eskuragai dauden ereduak eta inprimakiak erabil ditzakezu (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos), eta SALES enpresaren datuen babesaren ordezkariari idatz diezaiokezu honako helbide elektroniko honetan dpo@solarprofit.es, gai hau erabiliz: “Protección de Datos”.

 

9.ERABILTZAILEAREN BAIMENA

Erabiltzaileak pribatutasun-politika hau irakurri duela aitortzen du, eta hori berariaz onartzen duela prozesamenduaren legezko oinarria bere adostasuna denean.

Erabiltzaileak SALES kalterik gabe mantentzeko beharra izango du, erabiltzaileak berak paragrafo honetan azaldutako betebeharra ez betetzeagatik enpresak jasan behar izan dezakeen erreklamazio, isun edo zigorraren aurrean.

 

10.JAKINARAZPENEN BIDALKETA

Erabiltzaileak horretarako baimena eman badigu, SALES enpresak emandako datu pertsonalak prozesatuko ditu SALES enpresarekin zerikusia duten produktuei eta zerbitzuei buruzko merkataritzako eta sustapeneko jakinarazpenak baliabide elektronikoen bidez bidaltzeko, baita Solar Profit Taldea osatzen duten erakundeei eta lankidetza-harremanak dituzten bitartekoei buruzkoak ere.

Gogorarazten dizugu SALES enpresarekin kontratuzko harremana izanez gero, SALES enpresaren ondasunekin eta zerbitzuekin bakarrik lotutako merkataritzako jakinarazpenak ere bidal diezazkizukeela, kontratua gauzatzean oinarrituta. Horrez gain, kontratua gauzatzearekin zerikusia duten jakinarazpenak bidal daitezke, hala nola hitzorduen oroigarriak eta planifikatutako bisitaldiak, SMS, Whatsapp Business eta/edo posta elektronikoaren bidez. Jakinarazpen horiek ez dute merkataritzako helbururik, eta helburu bakarra da interesdunak kontratatu dituen zerbitzuak behar bezala ematea.
Zerbitzua ematearekin lotutako jarraipeneko jakinarazpenik jaso nahi ez baduzu, baja eska dezakezu mezu elektroniko bat dpo@solarprofit.es helbidera bidaliz edo 900 25 35 45 doako telefono-zenbakira deituz.

Edozein unetan atzera bota dezakezu zure baimena edo prozesamenduaren aurka egin dezakezu mezu elektroniko bat bidaliz dpo@solarprofit.es helbidera. Merkataritzako jakinarazpen horiek bitartekoen webguneetarako estekak ere izan ditzakete. Baja eman ondoren, blokeatu egingo ditugu zure datuak testuinguru horretan, etorkizunean gure aldetik merkataritzako jakinarazpen gehiago jaso ez dezazun.

 

11.ALDAKETAK PRIBATUTASUN-POLITIKAN

Datu pertsonalak jasotzen diren unean indarrean dagoen pribatutasun-politikan ezarritakoaren arabera bakarrik erabiliko ditugu datu pertsonalak.

SALES enpresak bere gain hartzen du pribatutasun-politika edozein unetan aldatzeko eskubidea, aldaketa horiek argitaratzen diren egunetik hasita. Beraz, politika hori begiratzea gomendatzen da, horretara sartzen den bakoitzean. Noizbait datu pertsonalak lortzeko unean horiek adierazi ez bezala erabiltzea erabakitzen badugu, posta elektronikoaren bidez jakinaraziko zaio erabiltzaileari, baldin eta hori badaukagu. Une horretan, gure pribatutasun-politika aldatu aurretik emandako datu pertsonalak beste era batera erabiltzea edo zabaltzea onartzeko aukera emango zaizu.

Pribatutasun-politika honetako edozein klausula baliogabetzen bada edo baliogabetzat jotzen bada, gainerako baldintzek ez dute eraginik izango, eta baliozkoak izaten eta indarrean jarraituko dute, une bakoitzean aplikatzekoa den indarreko araudiaren arabera.

12.LEGERIA APLIKAGARRIA

Erabiltzaileak datu pertsonalak eskatzeko inprimakien bidez zein grabaketaren bidez emandako informazio guztiaren pribatutasuna indarrean dagoen datuen babeserako araudiak arautzen du, bereziki Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrak eta 3/2018 Lege Organikoak.

 

13.COOKIE-AK

Webgunean sartzeak cookie-ak erabiltzea ekar dezake. Cookie-ak erabiltzaile bakoitzak erabiltzen duen nabigatzailean gordetzen diren informazio-puska txikiak dira, zerbitzariak geroago erabil dezakeen informazioa gogora dezan. Informazio horri esker, erabiltzaile jakintzat identifika zaitezke eta zure lehentasun pertsonalak gordetzeko aukera dago, baita webgunearen erabilerari eta eraginkortasunari buruzko informazio teknikoa gordetzeko aukera ere.

Cookie-ak aktibatu nahi ez dituzten edo haien gailuetan biltegiratu baino lehen informazioa jaso nahi duten erabiltzaileek haien gailua konfigura dezakete horretarako. Informazio gehiagorako, gure Cookie politika kontsulta dezakezu.

900253545
AZTERKETA ESKATU
AZTERKETA ESKATU

Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que la página web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye las cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad de la página web. Estas cookies no almacenan ningún tipo de información personal.

Cookies no necesarias
Les cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento de la página web y que se utilizan específicamente para recabar datos personales de los usuarios a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados, se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener su consentimiento antes ejecutar estas cookies en la página web. Estas son:

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar estudios estadísticos y analizar la navegación en nuestra página web. Pulse “Aceptar” si acepta el uso de todas las cookies o “Configurar” para rechazar y/o configurar la utilización de cookies. Para obtener más información, pulse aquí.