PRIBATUTASUN POLITIKA

Azken egunerapena: 15/07/22

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, SL (aurrerantzean, “SOLAR PROFIT”) B-65959991 IFZrekin eta Farmacia Kalea, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Bartzelona) helbidearekin, behar bezala dago izena emanda Bartzelonako Merkataritza Erregistroan, 43902. Liburukiko 101. Folioko B-441381 Orriko 1. Inskripzioan, eta adierazten du https://solarprofit.es/ webgunearen (aurrerantzean, “Webgunea”) jabea dela, informazio-sozietatearen eta merkataritza elektronikoaren zerbitzuen uztailaren 11ko 34/2002 Legean aurreikusten diren betebeharren arabera.
Webgunearen bitartez eskatzen diren datu guztiak betetzea beharrezkoa da Erabiltzailearen eskura dauden zerbitzuak modu optimoan eskaini ahal izateko. SOLAR PROFITek eskatzen dituen datu guztiak ematen ez badira, ezin da bermatu informazioa eta zerbitzuak eman ahal izatea, horiek behar bezala ematea edo Erabiltzailearen beharretara egokitzea.
Erabiltzaile terminoak kasu honetan Webgunera sartzen diren adin nagusiko pertsona guztiei egiten die erreferentzia.
 

DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

Tratamenduaren arduraduna

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, SL

Tratamenduaren helburua

Kontratatutako zerbitzuak ematea
Erabiltzailea webgunean erregistratu eta sartzea
Pertsonalizatutako azterketa eskatzea
Komunikazioak, kontsultak eta online txatak
Jasotako curriculumak kudeatzea
SOLAR PROFITen jakinarazpen komertzialak eta/edo sustapenekoak elektronikoki bidaltzea
SOLAR PROFIT TALDEA osatzen duten erakundeen eta/edo hirugarrengo kolaboratzaileen jakinarazpen komertzialak eta/edo sustapenekoak elektronikoki bidaltzea
Sustapen-kanpainetan parte hartzea

Tratamenduaren legitimazioa

Zure datuen tratamendua kontratuan, onarpenean, interes legitimoan eta/edo legezko betebeharrean oinarrituta egon daiteke.

Hartzaileak

Datuak ez zaizkie hirugarrengoei edo Solar Profit Taldeko beste erakundeei emango, erabiltzaileak baimenduta edo kontratuan jasota dagoen kasuetan izan ezik.

Eskubideak

Tratamendura sartu, ziurtatu, ezabatu, aurka egin edo mugatzea, datuak izatea, automatizatutako norbanakoen erabakien xede ez izatea eta emandako baimena atzera botatzea. Halaber, gure datuen babeserako arduradunarekin harremanetan jar zaitezke, eta hala baderitzozu, Datuen Babeserako Espainiako Agentzian erreklamazioa jarri.

Informazio gehigarria

Datuen babesaren inguruko informazio xehea kontsulta dezakezu jarraian. 

DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIO XEHEA


1. TRATAMENDUAREN ARDURADUNAREN IDENTITATEA ETA HARREMANETARAKO DATUAK
Aplikatzekoa den datuen babeserako araudiaren arabera, eta, bereziki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren arabera, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez (aurrerantzean, DGPD), eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, datu pertsonalen tratamenduari eta datu pertsonalen tratamenduari buruzkoa, hau da tratramenduaren arduraduna:

Tratamenduaren arduraduna

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, S.L.

IFZ

B-65959991

Helbide soziala

Farmacia kalea, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona)

Telefonoa

900 25 35 45

Harremanetarako helbide elektronikoa

dpo@solarprofit.es2. ARAUDI APLIKAGARRIA BETETZEA
SOLAR PROFITEK webgunea DGPDra eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko Lege Organikora egokitu du. Horretarako, datu pertsonalen konfidentzialtasuna, integritatea eta eskuragarritasuna bermatu eta babesteko politikak, neurriak eta prozedura teknikoak eta antolakuntzakoak ezarri ditu.
SOLAR PROFITen zerbitzuak erabiltzen dituzten erabiltzaileen Webguneko datuen transmisioa (aurrerantzean, “Erabiltzailea”) modu boluntarioan egiten da, eta Erabiltzaileari aldez aurretik ematen zaio erabileraren eta helburuen berri.

3. ZURE INFORMAZIO PERTSONALARI EZARTZEN DIZKIOGUN PRINTZPIOAK
SOLAR PROFITi hainbat bitartekoren, online edo off-line formularioen edo datuak jasotzeko erabilitako beste edozein prozeduraren bitartez emandako datuei indarrean dagoen datuen bilketarako araudia ezartzen zaie, eta helburu bakarra jakinarazitako zerbitzua eskaintzea izango da.
Datu pertsonalen tratamenduan, DGPDra egokitzen diren printzipio hauek ezartzen ditugu:
 

 • Zilegitasun-, fideltasun- eta gardentasun-printzipioa: Zure datu pertsonalen tratamendurako beti izango du legezko oinarria, aldez aurretik gardentasunez jakinaraziko dizugun helburua edo hainbat helburu betetzeko. SOLAR PROFITek jakinarazten dizu tratamenduaren helburua lortzeko beharrezko informazioa soilik biltzen duela eta jakinarazitako helburu horretarako eman dituzun datuak soilik tratatuko dituela.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: Jakinarazitako helburuetarako behar-beharrezkoak diren datuak soilik eskatuko dizkizugu.
 • Datuak gordetzeko epea mugatzeko printzipioa: Datu pertsonalak helburua bete bitarteko beharrezko denbora guztian zehar gordeko dira, betiere datu pertsonal horien tratamendua legitimatu zuen arrazoia mantentzen bada. Tratamendua legitimatu zuen arrazoia amaitzerakoan, datu pertsonalak behar bezala blokeatuta jasoko dira aldeen arteko harremanetik eratorrirako ekintzak preskribatzeko aldian zehar eta/edo legez aurreikusita dauden gordetzeko aldian zehar.
 • Segurtasun-printzipioa: Zure datuak tratatzerakoan datu pertsonalen segurtasun egokia eta konfidentzialtasuna bermatuko dira. Jakin behar duzu hirugarrengoek datuak baimenik gabe edo erabilera okerretarako lor ditzaten eragozteko beharrezko neurri guztiak hartzen ditugula.
 • Konfidentzialtasun-printzipioa: SOLAR PROFITek, Tratamenduaren arduraduna den heinean, Erabiltzailearen datu pertsonal guztien tratamenduan konfidentzialtasuna bermatzen du. Tratamenduaren Arduradunak, tratamenduaren edozein fasetan esku hartzen duen beste edozein pertsonaren modura, isilpekotasun profesionala zorrotz bete behar du, eta konpromiso berezia du beharrezko babesa eta neurriak ezartzeko, bai teknikoak, bai antolakuntzakoak, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta horiek aldatu, gaizki erabili, galdu, lapurtu, tratatu edo baimenik gabea lortzea eragozteko.
 • Datuen zehaztasun-printzipioa: Erabiltzaileak SOLAR PROFITi ematen dion informazio guztia egiazkoa izan behar da, eta bera izango da gaizki edo zehaztugabe emandako informazioaren erantzule, bai eta horrek SOLAR PROFITi edo hirugarrengoei eragiten dizkien kalteen erantzule ere.
  SOLAR PROFITek beretzat gordetzen du datu faltsuak eman dituzten erabiltzaileei zerbitzua ukatzeko eskubidea, ezar daitezkeen beste legezko ekintzak alde batera utzi gabe.4. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA
4.1. DATU PERTSONALEN BILKETA ETA TRATAMENDUA
Webgunearen, online edo off-line formularioen edo beste edozein bitartekoren bitartez datuak ematerakoan, Erabiltzaileak horiek egiazkoak, zehatzak, osoak, eta eguneratuak direla bermatzen du, eta betebehar hori ez betetzeak zuzenean edo zeharka eragin ditzakeen kalte edo galeren erantzule egiten da.
SOLAR PROFITi hirugarrengoen datuak ematen badizkio, Erabiltzaileak horien baimena izan behar du eta konpromisoa hartu behar du klausula honetan jasotako informazio guztia hirugarrengoei helarazteko. SOLAR PROFITek ez du horren inguruko inolako erantzukizunik izango. Alabaina, SOLAR PROFITek ekintza hori egiaztatu dezake, dagozkion diligentzia-neurriak hartuz, datuen babeserako araudiaren arabera.
 

 

 

4.2. TRATAMENDUAREN HELBURUAK
SOLAR PROFITek Erabiltzailearen datu pertsonalak  honetarako tratatzen ditu:

Datuen tratamendua

Tratamenduaren helburua

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Gordetzeko aldia

Kontratatutako zerbitzuak emateko

Bezeroarekin kontratu bidez egindako harremana kudeatzeko, zerbitzuarekin zerikusia duten komunikazioak helbide elektronikoaren eta/edo SMSaren bidez igortzeko barne.

Kontratua exekutatzea

Kontratuzko harremana amaitu eta 6 urte bitartean, eta, hala badagokio, aurka egiteko eskubidea gauzatu ostean.

Webguneko erabiltzaile gisa erregistratu eta sartzeko

Erabiltzailearen erregistroa kudeatzea, Webgunea erabiltzeko eta bertako profilera sartzeko.

Interesa duen pertsonaren baimena, eta, hala badagokio, kontratuaren exekuzioa.

Baimena ezeztatu arte edo kontratuzko harremana amaitu eta 6 urte bitartean.

Azterketa pertsonalizatua eskatzeko

Etxerako edo enpresarako azterketa pertsonalizatua eskatzeko, erabiltzailearen eta SOLAR PROFITen arteko komunikazioa mantentzeko eta, hala badagokio, kontratuaren aurreko prozesua kontratua egin arte kudeatzeko.

Interesdun pertsonaren baimena, eta, hala badagokio, kontratuaren exekuzioa.

Baimena ezeztatu arte edo kontratuzko harremana amaitu eta 6 urte bitartean.

Komunikazioak eta kontsultak, eta online txatak

Erabiltzaileak webgunean dauden formularioen edo online txataren bitartez egiten dituen kontsultak, iruzkinak, gertaerak edo iradokizunak behar bezala erantzun eta kudeatzeko.

Interesdunaren baimena.

Egindako kontsulten ostean, 12 hilabete bitartean.

Jasotako curriculumak kudeatzeko

Webgunean SOLAR PROFITen egungo eta/edo etorkizuneko eskaintzetarako gaituta dagoen atalaren bitartez jasotako curriculumak kudeatzeko, bai eta hautaketa-prozesua egiteko ere.

Interesdunaren baimena.

Curriculuma jaso eta hurrengo 12 hilabeteetan.

Komunikazio komertzialak eta/edo sustapenekoak elektronikoki bidaltzeko

Komunikazio komertzialak eta/edo sustapenekoak, produktuenak, zerbitzuak, albisteak, publizitatean eta SOLAR PROFITen jarduera komertzialarekin zerikusia duen beste informazio batzuk elektronikoki bidaltzeko.

Pertsona interesdunaren baimena; kontratuaren exekuzioa edo legezko interesa, hala badagokio, haztapenaren aurretiazko azterketarekin.

Baimena ukatu edo tratamenduari aurka egin arte.

SOLAR PROFIT TALDEA osatzen duten beste erakundeen eta/edo hirugarrengo kolaboratzaileen komunikazio komertzialak eta/edo sustapenekoak elektronikoki bidaltzeko

Komunikazio komertzialak eta/edo sustapenekoak, produktuenak, zerbitzuak, albisteak, publizitatean eta SOLAR PROFIT TALDEA osatzen duten edozein erakunderen eta/edo hirugarrengo kolaboratzaileen jarduera komertzialarekin zerikusia duen beste informazio batzuk elektronikoki bidaltzeko.

Interesdunaren baimena.

Baimena ukatu arte.

Sustapen-kanpainetan parte hartzeko

Kontratuaren baldintzak hobetzeko sustapen-kanpainetan eta SOLAR PROFITek egiten dituen antzeko beste jardueretan izen-ematea eta parte-hartzea kudeatzeko.

Interesdun pertsonaren baimena; kontratuaren exekuzioa.

Baimena ezeztatu arte edo kontratua amaitu eta 6 urte bitartean.4.3. DATUEN KATEGORIA
Aipatuta helburuei dagokienez, SOLAR PROFITek erabiltzaileen kategoria hauetako datuak jasotzen ditu:
 

 1. Datu identifikatzaileak: izena, abizenak, helbide elektronikoa, posta-kodea eta telefono-zenbakia.
 2. Datu profesionalak: Hautagaien Curriculumak
 3. Online txataren datuak: Historia
 4. Lehiaketak, sustapenak edo ekitaldiak antolatuz gero: irudiak, grabazioak edo erabiltzailearen bideoak, aurretiazko baimenarekin.
 5. Halaber, cookieen bitartez zure nabigazioarekin zerikusia duten datu batzuk jasotzen ditugu. Horien tratamendua eta helburuak gure Cookieen Politikan daude azalduta.

Online txataren bitartez enpleguaren inguruan egindako kontsulta edo eskaeretan eta “KONTAKTUA” eta “ETOR ZAITEZ GURE TALDERA” orrietako formularioetan labur azaldu daiteke kontsultaren arrazoia eta norberaren aurkezpena, hurrenez hurren. Kontuan izan bertan ezin direla kontsulta pertsonalak erantzun, indarrean dagoen legediak berariaz ezarritakoak izan ezik. Erabiltzaileak ezingo ditu inolaz ere kategoria berezietako datuak jakinarazi (esaterako, osasun-datuak, erlijioarenak, etab.). Hala eginez gero, Erabiltzaileak erantzukizun guztietatik salbuesten du SOLAR PROFIT. Kontsulta edo eduki desegokiak igortzen badira SOLAR PROFITek ezabatu egingo ditu.

Halaber, “Azterketa Eskatu” formularioko datuak interesdunaren baimenik gabe jaso baldin badira, datu horiek Solar Profiten interes legitimoaren arabera tratatuko dira. Formularioak bete dituzten interesdunekin harremanetan jarriko da Solar Profit bere produktuen eta zerbitzuen berri emateko, aurretik egindako legezko interesaren ebaluazioaren arabera

5. HIRUGARRENGOEK DATUAK TRATATZEA ETA LAGATZEA
Datu pertsonalen helburuen arabera, datu pertsonalak hauek tratatu ditzakete:
 

 • SOLAR PROFITeko baimendutako langileek edo haien izenean jarduten duten ordezkariek, aplikagarria den eta indarrean dagoen datuen babeserako araudiaren arabera.
 • SOLAR PROFIT Taldeko erakundeek jakinarazitako datuen tratamenduaren helburuak betetzeko eta haien zerbitzuen komunikazio komertzialak eta sustapenekoak igortzeko behar-beharrezkoa baldin bada, aurretik baimena eman badute. SOLAR PROFIT Taldea erakunde hauek osatzen dute: Solar Profit Energy Services SL; Ingenia Ambiental S.L.; SolarProfit Iberica, SLU; eta Solarma Sistemas de Control eta Seguridad SL
 • SOLAR PROFIT TALDEA lankidetzan aritzen den hirugarrengoek, betiere aurretik interesdunari jakinarazten bazaio eta baimena modu egokian eman badu.
 • Administrazio, Autoritate eta Erakunde Publikoek, Epaitegi eta Auzitegiek barne, araudiak hala eskatzen duenean.
 • SOLAR PROFITek kontratatzen dituen kanpoko hornitzaileek eta tratamenduaren ardura izateko eskumena dutenek [publizitate-agentziek eta marketin-zerbitzuek, informazio prozesatzen duten IT zerbitzuen hornitzaileek, chatbot zerbitzuaren hornitzaileek, ahokalekuen zerbitzariek, datuen-babeserako, softwareetarako eta aplikazioetarako euskarrien mantentze-lanak egiten dituztenek]. Horiek guztiak informazioa partekatu dezakegula bermatzeko beharrezko neurriak hartu aurretik eta gure tratamenduaz arduratzen direnekin tratamenduaren kontratua sinatu ondoren, datuen babeserako araudiaren arabera.

SOLAR PROFIT saldu, fusionatu, finkatu, sozietatearen kontrola aldatu, aktiboak transferitu, berrantolatu edo likidatzen bada, orduan, nahierara transferitu, saldu edo esleitu ahal izango diogu Webgunean jasotako informazioa alde esanguratsu bati edo gehiagori.

6. SEGURTASUN NEURRIAK
SOLAR PROFITek DGPDk ezartzen dituen segurtasun-neurriak hartzen ditu, jardueraren une bakoitzean tratatu behar diren datuen izaerara egokituz. Alde horretatik, zifratze-teknikak erabiltzen ditu, gure zerbitzuekin elkarreragina duen Erabiltzailearen identitatea hirugarrengo batek arakatu ezin ahal izateko. Halaber, bere jarduera egiteko tratatzen dituen datu pertsonalak anonimo bihurtzeko teknika seguruak ere erabili ahal izango ditu. Alabaina, Internet bezalako bitarteko batean, segurtasun teknikoa ez da menderaezina eta hirugarrengoek jarduketa iruzurtiak egin ditzakete, SOLAR PROFITek jarduketa horiek eragozteko eskura dituen bitarteko guztiak erabiltzen dituen arren.

7. DATUEN NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIA
Erabiltzailearen datu pertsonalak Europako Eremu Ekonomikotik kanpo dauden hirugarrengoei ematen badizkiegu, beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzen ditugu, datuen segurtasuna bermatzeko.

8. INTERESDUNEN ESKUBIDEAK ETA HORIEK GAUZATZEA.
DGPDren eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko Lege Organikoaren arabera, Erabiltzaileek eskubide hauek dituzte:

 • Sartzeko eskubidea: Erabiltzaileak SOLAR PROFITi galdetu ahal izango dio ea bere datuak tratatzen ari den, eta, hala bada, horietara sartu.
 • Zuzentzeko eskubidea: Erabiltzaileak datuak zuzentzeko eska dezake horiek zehaztugabeak edo osatu gabeak badira.
 • Datuak ezabatzeko eskatzea, posible denean. Nolanahi ere, Erabiltzaileak eskubide hori gauzatzen duenean, bere kontuari lotuta dauden datu pertsonal guztiek eta bere profila osatzen duten informazio eta eduki guztiek baja izango dute eta blokeatuta egongo dira legez aurreikusitako epea amaitzen denera arte. Halaber, Erabiltzaileak SOLAR PROFITek bere webguneko zerbitzuak eskaini ahal izateko beharrezko datuak ezabatzeko eskatzen badu, SOLAR PROFITek amaitutzat eman beharko du Erabiltzailearekin duen harremana, eta baja eman, hark erreklamazioak egiteko eskubiderik izan gabe.
 • Tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea: Kasu horretan, erreklamazioak egin edo defendatzeko soilik gordeko ditugu.
 • Tratamenduari uko egiteko eskubidea: SOLAR PROFITek datu pertsonalak tratatzeari utziko dio, ezinbesteko interes legitimoko arrazoiengatik edo erreklamazio posibleak egikaritzeko edo defendatzeko tratatzen jarraitu behar denean izan ezik.
 • Datuen eramangarritasunerako eskubidea: Erabiltzaileak bere datuak beste arduradun batek tratatzea nahi izanez gero, SOLAR PROFITek bere datuak arduradun berriari igorriko dizkio biek horretarako bitarteko tekniko egokiak baldin badituzte.
 • Bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritzen den erabakia ez izateko eskubidea du.
 • Baimena ezeztatzeko eskubidea: Erabiltzaileak helburu zehatz baterako eman badu baimena, nahi duenean ezeztatu ahal izango du baimen hori, eta horrek ez du ezeztatu aurretik baimenean oinarritzen zen tratamenduaren zilegitasuna kaltetuko.
 • Datuen Babeserako Espainiako Agentzian erreklamazioa aurkezteko eskubidea: Datu pertsonalen tratamenduan datuen-babesaren legedian jasotako arauen bat hautsi dela uste baduzu (https://www.aepd.es/es).

Zure eskubideak gauzatzeko, Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren webgune ofizialean (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos), eskuragarri dauden ereduak eta formularioak erabil ditzakezu, eta idatziz SOLAR PROFITen helbide sozialera edo dpo@solarprofit.es helbide elektronikora igorri, ERREF. “Datuen Babesa”.

9. ERABILTZAILEAREN BAIMENA
Erabiltzaileak adierazi du Pribatutasun Politika hau irakurri eta berariaz onartu duela.
Erabiltzaileak SOLAR PROFIT osorik edukitzera behartzen du, erabiltzaileak paragrafo honetan deskribatutako betebeharra ez betetzearen ondorioz jasan behar izan dezakeen edozein erreklamazio, isun edo zehapenen aurrean.

10. KOMUNIKAZIOAK IGORTZEA
Erabiltzaileak horretarako baimena eman badu, SOLAR PROFITek emandako datu pertsonalak tratatuko ditu SOLAR PROFITekin zerikusia duten komunikazio komertzialak eta sustapenak elektronikoki bidaltzeko, bai eta Solar Profit Taldea osatzen duten erakundeenak eta lankidetza-harremanak dituzten hirugarrengoenak ere.
Gogorarazten dizugu SOLAR PROFITekin kontratuzko harremana baldin baduzu, SOLAR PROFITekin zerikusia duten ondasun eta zerbitzuen komunikazio komertzialak soilik bidal diezazkizukegula, kontratuaren exekuzioaren arabera.
Baimena baliogabetu dezakezu edo tratamendua edozein unetan ukatu, newsletter bakoitzean igorritako estekaren bitartez edo dpo@solarprofit.es helbidera mezua bidaliz. Komunikazio komertzial horiek hirugarrengoen webguneetarako estekak ere izan ditzakete. Zure datuak newsletterretan eta albiste-buletinetan izena emanda zauden denboran zehar gordeko ditugu. Bazkidetza kendu ondoren, zure datuak blokeatuko ditugu, etorkizunean gure komunikazio komertzial gehiago ez jasotzeko.
Gainera, SOLAR PROFITekin kontratuzko harremana izanez gero, kontratuaren exekuzioarekin zerikusia duten komunikazioak bidali ahal izango dira, esaterako, hitzorduak eta planeatuta dauden bisitak gogorarazteko, SMSen eta/edo posta elektronikoaren bitartez. Komunikazio horien helburua ez da komertziala eta interesdunak kontratatu dituen zerbitzuak behar bezala ematea da xede bakarra.
Zerbitzua ematearekin zerikusia duten jarraipen-ohartarazpen horiek jaso nahi ez badituzu, bazkidetza kendu dezakezu dpo@solarprofit.eshelbidera idatziz edo 900 25 35 45 doako telefonora deituz.

11. PRIBATUTASUN POLITIKAN ALDAKETAK EGITEA
Datu pertsonalak datuak biltzerakoan indarrean dagoen Pribatutasun Politikan ezarritakoaren arabera soilik erabiliko ditugu.
SOLAR PROFITek beretzat gordetzen du Pribatutasun Politika edozein unetan aldatzeko eskubidea, eta aldaketa horiek indarrean sartzen dira webgunean argitaratzen diren unetik, beraz, webgunera sartzen diren bakoitzean begiratzea komeni da. Datu pertsonalak datuak hartzerako unean adierazita ez zegoen bestelako moduren batera erabili nahi baditugu, Erabiltzaileari jakinaraziko diogu helbide elektronikoaren bitartez, helbidea baldin badugu betiere. Une horretan, gure Pribatutasun Politika aldatu aurretik emandako baimenez gain, datu pertsonalen beste erabilera edo hedapen batzuk baimentzeko aukera emango zaio.
Pribatutasun Politika honen klausularen bat ezeztatu edo baliogabetzen bada, gainerako baldintzetan ez du eraginik izango eta haien baliozkotasuna eta indarraldia bere horretan mantenduko dira, une bakoitzean ezarri beharreko araudiaren arabera.

12. LEGEDIA APLIKAGARRIA
Bai datu pertsonalak eskatzeko formularioen bitartez erabiltzaileak emandako emandako informazioren, bai Webgunetik lor daitekeen informazio guztiaren pribatutasuna datuen babeserako legediak arautzen du, bereziki, DGPDk eta DPBEDBLOk.

13. COOKIEAK
Webgunera sartzeak cookieak erabiltzea esna nahi du. Cookieak erabiltzaile bakoitzak erabiltzen duen nabigatzailean gordetzen diren informazio-kopuru txikiak dira, zerbitzariak gerora erabil daitekeen informazio jakin bat gogoratzeko. Informazio horrek aukera ematen du zu erabiltzaile jakin gisa identifikatzeko eta zure lehentasun pertsonalak gordetzeko, bai eta Webgunearen erabileraren eta eraginkortasunaren inguruko informazio teknikoa ere.  Cookieak aktibatu nahi ez dituzten erabiltzaileek edo haien gailuetan gorde baino lehen informazioa jaso nahi dutenek, horretarako konfiguratu dezakete haien gailua. Informazio gehiagorako gure Cookien Politika kontsulta dezakezu.

900253545
AZTERKETA ESKATU
AZTERKETA ESKATU

Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que la página web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye las cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad de la página web. Estas cookies no almacenan ningún tipo de información personal.

Cookies no necesarias
Les cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento de la página web y que se utilizan específicamente para recabar datos personales de los usuarios a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados, se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener su consentimiento antes ejecutar estas cookies en la página web. Estas son:

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar estudios estadísticos y analizar la navegación en nuestra página web. Pulse “Aceptar” si acepta el uso de todas las cookies o “Configurar” para rechazar y/o configurar la utilización de cookies. Para obtener más información, pulse aquí.