LEGE OHARRA

Https://solarprofit.es/ webgunea (aurrerantzean, “webgunea”) SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, SL enpresarena da (aurrerantzean, “SOLAR PROFIT”), B-65959991 IFZarekin eta Farmazia Kalea, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Bartzelona) helbideratze sozialarekin. Enpresa behar bezala dago izena emanda Bartzelonako Merkataritza Erregistroan, 43902 Liburukiko 101 folioko B-441381 orriko 1. inskripzioan.

Webgunea erabiltzerakoan, erabiltzaileak erabilera-zehaztapen eta -baldintza hauek onartzen ditu (aurrerantzean, “Erabileraren Zehaztapen eta Baldintzak”), eta Webgunea zein bertako zerbitzuak eta edukiak Zehaztapen eta Baldintza horien arabera eta bere erantzukizun bakar eta esklusiboarekin erabiltzeko konpromisoa hartzen du.

 

1. ALDEEN IDENTIFIKAZIOA

Erabileraren Zehaztapen eta Terminoak alde batetik SOLAR PROFITek izenpetzen ditu eta, bestetik, Webguneak eskaintzen dituen zerbitzuetan interesa duen azken erabiltzaileak (aurrerantzean, “erabiltzailea”). Erabiltzaileak bere datu pertsonalak utzi ditu Webgunearen esku eta/edo SOLAR PROFITekin aurretik zuen harremanetik eratorriak dira.

Webgunearen sarbideak eta/edo erabilerak erabiltzaile izaera esleitzen dio sarbide eta/edo erabilera horretatik hemen adierazitako Erabileraren Zehaztapen eta Baldintzak onartzen dituen pertsonari. Aipatutako Erabileraren Zehaztapen eta Baldintzak aplikatzekoak izango dira nahiz eta bete behar diren Kontratazio Baldintza Orokorrak izan.

 

2. HELBURUA ETA APLIKAZIO EREMUA

Erabileraren Zehaztapen eta Baldintza hauek Erabiltzailearen sarbidea, nabigazioa eta Web erabilpena arautzen dute.

Webgunera sartu eta/edo Webgunea erabiltzerakoan, Erabiltzaileak SOLAR PROFITen Erabilera Baldintzak onartzen ditu eta bere arriskupean exekutatzen du. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Webguneko edukiak, informazioa eta datuak Erabileraren Zehaztapen eta Baldintza horien arabera, Webgunearen bitartez irisgarriak diren gainerako politiken arabera, aplikazio-araudiaren arabera, oro har onartzen diren ohitura onen arabera eta ordena publikoaren arabera erabiltzeko.

 

3. WEBGUNEAREN ESKURAGARRITASUNA

Webgunea eskuragarri dago Interneteko sarbidea duten erabiltzaile guztientzat.

SOLAR PROFITek ahal den guztia egiten du Webgunea une oro eskuragarri egon dadin. Alabaina, Webgunera Interneteko konexioaren bitartez sartu behar da; beraz, konexio horren kalitatea eta eskuragarritasuna aldatu egin daiteke SOLAR PROFIT erantzukizunetatik kanpo dauden faktoreengatik.

SOLAR PROFIT ez da webgunearen eskuragarritasun faltaren, edukia deskargatu edo bertara sartzeko ezintasun eta/edo zailtasunen, ezta komunikazio-sisteman dagoen beste arazo bat dela eta eskuragarri ez egotearen erantzule egingo.

 

4. SARBIDEA ETA WEBGUNEAREN ERABILERA

4,1. WEBGUNERAKO SARBIDEA

Webgunerako sarbidea eta erabilera doakoak dira, erabiltzaile bakoitzak kontratatua duen sarbide-hornitzaileak hornitutako telekomunikazio-sarearen kostuak izan ezik.

Webean sartzea eta bertan dagoen informazioa baimenik gabe erabiltzea egiten duenaren erantzukizun esklusiboa da.

 

4,1. WEBGUNEAREN ERABILERA

Erabiltzaileak Webgunearen erabileraren erantzukizuna bere gain hartzen du. Erabilera hori zerbitzu edo eduki jakin batzuetara sartzeko beharrezkoa den erregistrora hedatzen da. Erregistro horretan, erabiltzailearen erantzukizuna izango da informazio egiazkoa eta legezkoa ematea. Erregistro horren ondorioz, erabiltzaileari pasahitza esleitu ahal izango zaio eta bera izango da pasahitza modu arduratsu eta konfidentzialean erabiltzearen arduraduna.

SOLAR PROFITek ez du bere gain hartuko sarbide, erabilera edo erabilera-baldintza hauek ez betetzearen ondorioz sor daitekeen inolako ondorio, kalte edo galerarik, eta ez du bere gain hartuko gerta daitezkeen segurtasun-akatsen erantzukizuna, ez eta Erabiltzailearen sistema informatikoari eta/edo sistema eragile mugikorrari (hardwarea eta softwarea) edo bertan gordetako fitxategi edo dokumentuei sor dakizkiekeen kalteen erantzukizunik ere, honako hauen ondorioz: (I) zerbitzuetara eta/edo SOLAR PROFITek webgunearen bitartez eskaintzen dituen produktuetara sartzeko erabiltzen duen gailuan dagoen birusa; (ii) nabigatzailearen erabilera okerra; eta (iii) eguneratu gabe dauden bertsioak erabiltzea.

 

5. WEBGUNEA ERABILTZEKO ERABILTZAILEENTZAKO ARAUAK

SOLAR PROFITek erregistratutako erabiltzailearen kontua ezeztatzeko eskubidea gordetzen du, eta kontratu hau suntsiarazi ahal izango du. Zehazki, Erabiltzailea ezeztatu ahal izango du egintza honetan zehaztutako kontratuaren betebeharretako bat bete ez duela hautematen badu, edo webgunean egiten duen erabilera Erabileraren Zehaztapen eta Baldintza hauen, Pribatutasun Politikaren, Cookieen Politikaren eta/edo sektorean onartutako asmo oneko erabileren aurkakoa baldin bada. Nolanahi ere, SOLAR PROFIT ez da erabiltzaileek foroen, txaten, edo parte-hartzeko beste tresna batzuetan emandako iritzien erantzule egingo.

Alde horretatik, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du:

SOLAR PROFITek Webgunearen eduki edo zerbitzu batzuetara sartzeko eta horiek eguneratuta mantentzeko egiten dituen formularioetan egiazko datuak emateko. SOLAR PROFITek eskumena du, bere eskura dauden legezko neurriak alde batera utzi gabe, webgunerako sarbidea kendu, ezeztatu edo bertan behera uzteko, emandako datuak faltsuak, zehaztugabeak edo iruzurtiak baldin badira. Nolanahi ere, erabiltzailea SOLAR PROFITi jakinarazten dizkion datu edo eduki guztien erantzulea izango da. Alde horretatik, Erabiltzaileak bere gain hartzen du datu horiek gaizki erabiltzeak eragin ditzakeen kalte eta galeren erantzukizuna.

Web orria edo hura osatzen duten elementuetako edozein ez erabiltzea denbora partekatuko eragiketak garatzeko, eta software aplikazioen zerbitzuen hornitzaile bihurtzea, hirugarrenek plataformara edo plataformako edozein osagaitara sarbidea izan dezaten, alokairu-eragiketen, administrazio-zerbitzuen edo antzeko beste edozeinen bidez, horiek partekatuz edo hirugarrenen eskura jarriz.

Webgunea beste erabiltzaile batzuen datu pertsonalak biltzeko ez erabiltzea.

Webgunea legez kanpoko informazio eta/edo dokumentazioa, moralaren edo ordena publikoaren aurkakoa, eta egilearen eskubideen eta/edo industria-jabetzaren aurkakoa kudeatu eta trukatzeko ez erabiltzea.

SOLAR PROFITek eskura jarritako online plataforma bera edo antzekoa garatzeko alderantzizko ingeniaritza-ekintzarik, betekizunik eta bestelako jarduerarik ez egitea, eta jarduera hori SOLAR PROFITek webgunearen gainean dituen jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen urraketatzat eta lehia desleialeko ekintzatzat har daiteke.

Webgunea ezegonkortzeko lan-karga ez ezartzea webguneari, besteak beste, zerbitzuak ukatzeko erasoak edo antzerako egoerak. Egoera horiek hautemanez gero, aurretik aipatutako zerbitzuaren maila ez da aplikagarria izango, eta larrialdi-egoeratzat hartuko da.

SOLAR PROFITek, eskubideen legezko jabea den heinean, jabetza adimendun edo industrialari dagokionez (esaterako, copyright, ©, ® eta TM) bere jabetzetan, izan plataforman bertan edo atxikitako materialetan, dituen ohar, legenda, jarraibide edo ikurrak ez kendu, ezabatu, aldatu, manipulatu edo moldatzea.

SOLAR PROFITen, bere hornitzaileen edo hirugarrengoen sistema fisiko eta logikoetan kalterik ez sortzea; aurretik aipatutako kalteak sortzeko gai diren birus informatikoak edo beste sistema fisiko eta logikoak ez sartu edo hedatzea.

SOLAR PROFITi jakinaraztea sarbidea arriskuan jar dezakeen eta baimendutako erabiltzaileak egin duen edozein gertakari edo egoera.

Webgunearen bitartez eskuragarri dagoen ekitaldi, lehiaketa, sustapen edo beste edozein jardueraren garapen ohikoa ez ekiditea, izan legez kanpo edo beste edozein modutara sarbidea edo funtzionamendua aldatuz edo aldatzen saiatuz, emaitzak faltsutuz eta/edo parte hartzeko metodo iruzurtiak erabiliz, edozein prozeduraren bitartez eta/edo Erabileraren Zehaztapen eta Baldintza hauen aurka egiten duen edozein praktikaren bitartez.

Webguneko edukiak ez erabiltzea legez kanpoko, debekatutako edo hemen ezarrita daudenen kontrako helburu edo efektuekin, SOLAR PROFITen, gainerako erabiltzaileen edo hirugarrenen eskubide eta interesen kalterako badira, edo, edozein modutan, Web hau kaltetu, baliogabetu, gainkargatu edo narriatu badezakete, edo erabiltzaileek hura normaltasunez erabiltzea edo gozatzea galaraz badezakete.

Webgunean akatsak edo segurtasun-arrakalak ez eragitea.

 

 

6. BESTE WEBGUNE BATZUETARAKO ESTEKAK

Erabilera Zehaztapen eta Baldintza hauek ez dira Webgunearen bitartez sarbidea duten hirugarrengoen esteka eta/edo webguneetara aplikatzen. Webguneko Pribatutasun Politika eta Cookieen Politika ere ez dira aplikagarriak izango.

Beste sare edo baliabide informatiko batzuetara sartzerakoan, Erabiltzaileak onartu egiten du dagokion pribatutasun-politikan ezarritakoa ezartzea. Ondorioz, SOLAR PROFIT ez da politika horien edukiaren eta segurtasun-neurrien erantzule egiten.

Halaber, ez du bermatzen Webgunean atxikita dauden edukietan birusik edo sistema informatikoan (hardware eta software) edo erabiltzailearen dokumentu edo fitxategietan aldaketak eragin ditzaketen bestelako elementurik ez egotea, eta SOLAR PROFIT ez da egiten aurreko guztiagatik sortutako edozein motatako kalteen erantzule.

Nolanahi ere, SOLAR PROFITek berehala kenduko du edozein esteka, esteka horrek dituen edukiak estatuko edo nazioarteko legediaren, moralaren edo ordena publikoaren aurkakoak badira. Era berean, kanpo-konexio horiek sartzeak ez du esan nahi inolako loturarik, bat-egiterik edo parte hartzerik dagoenik konektatutako enpresekin.

 

7. BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA

SOLAR PROFITek ez du bermatzen webgunean eskaintzen diren zerbitzuen etengabeko eskuragarritasuna, nahiz eta ahalegin guztiak egin dituen horien erregulartasuna eta funtzionamendu egokia bermatzeko. Horretarako, SOLAR PROFITek adierazi du bere aukeren eta teknologiaren egoeraren barruan, Webgunearen funtzionamendu egokia bermatzeko beharrezko neurriak eta arrazoizkoak hartu dituela eta hartuko dituela.

Alabaina, SOLAR PROFITek ez du bere gain hartzen Webgunera sartzerakoan sor daitezkeen deskonexioek, interferentziek edo etenaldiek eragindako kalteak, ezta birus informatikoek edo beste elementu kaltegarri batzuek erabiltzaileei edo hirugarrengoei sor diezazkieketen kalte eta galerak ere.

Halaber, SOLAR PROFIT ez da Webgunearen edukian egon daitezkeen akats edo omisioen erantzule egiten, ezta erabiltzaileak eduki horren gainean egin ditzakeen jarduketen erantzule ere.

 

8. ERABILERAREN ZEHAZTAPEN ETA BALDINTZAK ALDATZEA

SOLAR PROFITek beretzat gordetzen du aurretik ohartarazi gabe Erabileraren Zehaztapen eta Baldintzetan beharrezkoak ikusten dituen aldaketak egiteko eskubidea, eta erabiltzailearen erantzukizuna da horiek arretaz irakurtzea Webgunea erabili nahi duen aldiro, moldaketak edo aldaketak izan direla egiaztatzeko edo ziurtatzeko, eta erreferentzia gisa azken eguneraketa hartu behar du. SOLAR PROFITek webgunearen bidez ematen dituen eduki eta zerbitzuak eta horiek webgunean aurkeztu edo lokalizatzeko modua aldatu, ezabatu edo erantsi ditzake.

 

9. JABETZA ADIMENDUNA ETA INDUSTRIALA

Erabiltzaileak onartzen du Webgunearen jabetza industrial eta adimendunen eskubide guztiak, SOLAR PROFITek Webgunean txertatutako edukiak eta/edo beste edozein elementu barne (adierazpen gisa soilik, eta ez mugatzaile gisa, itxura bisuala, irudi grafikoa eta Webgunea edo “look and feel” osatzen duten beste estimulu sentsorial batzuk osatzen dituzten elementu guztiak, hala nola markak, logotipoak, izen komertzialak, testuak, irudiak, diseinuak, soinuak, datu-baseak, softwarea, fluxuen diagramak, aurkezpena, nabigazioaren arkitektura eta iturri-kodeak) SOLAR PROFITenak eta/edo legez haien eskubideak eman dituzten hirugarrengoenak direla. Beraz, Webgunetzat hartuko dira SOLAR PROFITek edozein bitarteko eta/edo euskarri ukigarri edo ukiezinen, ezagun edo ezagutzeke dagoenaren bitartez txertatu eta adierazitako sorkuntza guztiak, eta jabetza adimendunaren eta industrialaren arloan indarrean dauden araudiak babestuko ditu.

SOLAR PROFITek webgunean txertatutako edukiak eta/edo elementuak aldi baterako bistaratu, inprimatu, deskargatu edo biltegiratzea baimentzen da, izan osorik edo zati batean, Erabiltzaileak berak bakarrik erabil ditzan, modu pribatuan eta irabazi-asmorik gabe, betiere horien jatorria eta/edo egilea adierazten bada eta, hala badagokio, copyright eta/edo jabetza-ohar industrialen ikurra agertzen bada. Beste edozein eskubide beste helburu batzuetarako ustiatu ahal izateko, SOLAR PROFITek edo eskubide horien titularrak aurretiaz eta berariaz baimendu beharko du.

Erabat debekatuta dago elementu horiek, horien kopia osoa edo zati bat, komunikazioa eta/edo banaketa merkataritza helburuetarako edo irabazi-helburuetarako erabiltzea, bai eta Webgunea moldatu, aldatu, kodeak ulergarri egin eta/edo Webgunea ustiatzeko beste edozein egintza ere, horien irudi-eskubideak ustiatzeko eskubidea SOLAR PROFITek baldin badu. Berariaz baimenduta dauden erabilerak ez direnentzat, beharrezkoa da eskubideen titularraren idatziko baimena lortzea.

Termino eta Erabilera Baldintza hauek ez diote Erabiltzaileari inolako eskubiderik ematen Webgunea eta/edo haren edukiak erabiltzeko, aldatzeko, ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko edo publikoki komunikatzeko, hemen berariaz aurreikusitakoez gain. Beste edozein eskubide beste helburu batzuetarako ustiatu ahal izateko, SOLAR PROFITek edo eskubide horien titularrak aurretiaz eta berariaz baimendu beharko du.

Aurrekoa alde batera utzi gabe, erabiltzaileak uste badu Webguneko edukiren batek jabetza adimendunaren eta industrialaren eskubideak urratzen dituela, mesedez, jakinarazi ahalik eta azkarren, nfo@solarprofit.com helbidera idatziz.

 

 

10. DATUEN BABESA

SOLAR PROFITek Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean, DBEO), Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoan (aurrerantzean, DPBEDBLO) eta une bakoitzean indarrean dagoen gainerako araudian xedatutakoa betetzen du, eta Erabiltzailearen datu pertsonalak behar bezala erabiltzen eta tratatzen direla bermatzen du.

Horregatik, Webgunera sartzen den aldi bakoitzean, Erabiltzaileak Erabileraren zehaztapen eta Baldintzak eta Pribatutasun Politika onartzen ditu Webgunea erabili ahal izateko. Bertan azaltzen da tratamenduaren erantzulea nor den, tratamenduaren helburua, datuen tipologia, zenbat denboran zehar jasotzen diren, datuak hirugarrengoei jakinaraztea, eta erabiltzaileak sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta baimena ukatzeko dituen eskubideak, besteak beste.

Datu pertsonalen tratamenduaren inguruko informazio gehiago nahi izanez gero, gure Pribatutasun Politika kontsulta dezakezu.

 

11. KOMUNIKAZIOAK

SOLAR PROFITetik helbide elektronikoaren bidez jarriko gara harremanetan edo informazioa Webguneko oharren bidez jakinaraziko dizugu. Kontratu-ondorioetarako, Erabiltzaileak onartzen du komunikazio-bide elektroniko hori erabiltzea, eta onartzen du modu elektronikoan bidaltzen diogun kontratu, jakinarazpen, informazio eta gainerako komunikazio orok legezko baldintzak betetzen dituela.

Erabiltzaileak igortzen dizkigun komunikazioak, ahal dela, info@solarprofit.com helbide elektronikoaren bitartez egin beharko dira. Jakinarazpena idatziz ere igor daiteke SOLAR PROFITen izenean helbide honetara: Farmacia kalea, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Bartzelona), ERREF: “SOLAR PROFIT Webgunea”.

 

12. LEGE APLIKAGARRIA ETA ESKUMENA DUEN JURISDIKZIOA

Indarrean dagoen araudiak zehaztuko du SOLAR PROFITen eta erabiltzailearen arteko harremanak zer legek aratu behar duten eta zer eskumen dituzten.

Hala ere, indarreko araudi horrek aldeentzat foru jakin baten mende jartzeko aukera aurreikusten duen kasuetan, SOLAR PROFIT eta Erabiltzaileak, beste edozein foruri espresuki uko eginez, Espainiako legeriaren eta Bartzelonako epaitegi eta auzitegien mende jarriko dira.

900253545
AZTERKETA ESKATU
AZTERKETA ESKATU

Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que la página web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye las cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad de la página web. Estas cookies no almacenan ningún tipo de información personal.

Cookies no necesarias
Les cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento de la página web y que se utilizan específicamente para recabar datos personales de los usuarios a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados, se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener su consentimiento antes ejecutar estas cookies en la página web. Estas son:

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar estudios estadísticos y analizar la navegación en nuestra página web. Pulse “Aceptar” si acepta el uso de todas las cookies o “Configurar” para rechazar y/o configurar la utilización de cookies. Para obtener más información, pulse aquí.